Zprávy ze střediska Prosetice

Zdravíme vás ze střediska v Proseticích. Počasí nám začíná kouzlit vánoční atmosféru a v našem středisku se pokoušíme o totéž. Přece jenom vám ale sdělím, co se u nás dělo v předadventní době. Měli jsme návštěvu a to ne ledajakou…

Přijeli k nám do Teplic pracovníci salesiánského střediska z Českých Budějovic. Vzájemně jsme si sdíleli naše radosti i starosti, které ve střediscích zažíváme naskrz naši zem. Zjistili jsme v čem je naše práce jiná a v čem stejná a vzájemně jsme se snažili obohatit zkušenostmi. Večer jsme pak zakončili na bowlingu. Aby setkání nebylo málo, přijel k nám i P. Vojta Sivek, který má “na starosti“ střediska po celé republice a společně jsme se zamýšleli nad posláním a specifikami našeho střediska.

S dětmi proběhla odměnovka, měli jsme Pizza párty, ve středisku jsme si připravili salát a objednali si pizzu a zapíjeli ji coca-colou, jako ve správném americkém filmu. Farní děti se vydaly do nemocnice, aby tam vnesly trošku předvánoční atmosféry a zazpívaly v některých odděleních.

Ve středisku si adventní dobu zpestřujeme každodenním slůvkem. S dětmi se vždy v 15 hodin sejdeme, povíme si příběh a vylosujeme někoho, kdo si může otevřít adventní kalendář. A protože k adventu patří i Mikulášská nadílka, ani my jsme jí nebyli ušetřeni. 2. prosince se na diskotéce sešlo asi 80 dětí. Tančily, hrály hry a nakonec se dočkaly i Mikuláše, který přišel s plným košem odměn.

Doufáme, že u vás tomu bylo také tak. Přejeme vám příjemnou dobu adventní a také klidné Vánoce naplněné radostí z narození Ježíška. Kéž je vám On světlem do nového roku.

Helena Janíková