Zprávy ze střediska v Trnovanech

Školní rok jede na plné obrátky. My taky. Toto všechno jsme už stihli na pobočce v Trnovanech na Luně:


Předškoláci – Letos chodí do školky průměrně sedm dětí, 3x týdně. Se třemi maminkami se vydaly v říjnu na výlet do teplického bioparku.

Kroužky – Dětem nabízíme 43 kroužků: 10 hudebních, 12 sportovních, dále výtvarné, tvořivé, povídací atd.

Doučování – Celkem na doučování přišlo 40 dětí, průměrně denně se jich doučuje 5. Favoritem je sedmiletá Danielka Gaborová (celkem 27x). U dvou dívek probíhá doučování přímo v domácnosti.

Volnočasová herna – Průměrně nás denně navštíví 25 dětí do 13 let. Největší zájem je o stolní tenis a některé stolní hry. Frčí i kulečník a počítač, ty jsou ale jen pro děti, které mají min. 50 bodů za účast na kroužcích. Každý čtvrtek je herna zpestřena cca 15minutovým slůvkem na různá témata: muslimové, hygiena apod.

Nízkoprahový klub pro mládež 13-26 let

Každý den k nám přijde průměrně 35 mladých lidí. Nejraději chodí do hudebny, hrají stolní tenis anebo jen tak posedávají a povídají.
Pomohli jsme jim s těmito záležitostmi: vytvoření životopisu, hledání práce, doprovod do školy, zprostředkování doučování angličtiny, vytvoření referátu do školy, asistentské zapojení, hledání rehabilitačního střediska, pomoc při přestupu na školu atd.
Máme radost, že někteří z nich už pomáhají v programech pro mladší děti. Dva z nich mají u nás i oficiální dobrovolnickou smlouvu.
Se třemi chlapci jsme uklidili část trnovanského sídliště. S dalšími jsme si zkusili technické dovednosti – vrtačku, brusku apod. Podívali jsme se do firmy Snoeks. Pozvali jsme tři hosty, kteří povyprávěli o svých zkušenostech se sháněním práce. Pobesedovali jsme s nimi o drogách. Otevřela se nám slibná spolupráce s firmou HAVI s možností brigád pro naše klienty. Porazili jsme prosetický tým ve fotbale.

Akce

Veřejnost se o nás více dozvěděla při týdenním herním festivalu v září a dni otevřených dveří. Dětem jsme volný čas zpestřili dalšími akcemi:

pravěké zahájení školního roku
společné tvoření
bowling – odměnovka za body
návštěva pizzerie – odměnovka za nejvíc navštívených kroužků
turnaj ve stolním tenise
dušičky
zpívání pacientům v nemocnici
návštěva hokejového utkání

Ostatní

Velkou pomocí jsou pro nás dobrovolníci. Pravidelně se zapojují:
Dita Hošková – doučování v rodině
Miroslav Palíšek – výuka kytary, baskytary
Jan Hurník – dílny
Simona Makovcová – herna, akce, zástup na kroužcích
Kateřina Panešová – doučování angličtiny
Marie Trsková – doučování češtiny/matematiky apod.
Josef Bongilaj – trénink stolního tenisu

Příležitostně s námi spolupracují:

Pavel Šimůnek – akce
Anežka Hanzlíková – pomoc s kompletování materiálů k doučování
Klára Jungvirtová – florbal
Svoji vysokoškolskou praxi u nás absolvovala Karolína Abrahámová.
Zaměstnanci pracovali i sami na sobě. Proběhla supervize a 4x individuální koučink pro vedoucí pobočky. Zaměstnanci se zúčastnili těchto školení: Pravidla nejsou povidla, Doučování, Romský svět, Individuální plánování. Během dvoudenního setkání si vyměnili zkušenosti s kolegy ze Salesiánského střediska z Českých Budějovic.
Navštívili jsme faru na Zámeckém náměstí a posnídali s komunitou místních salesiánů.
Prohloubila se spolupráce se školami:

Pro několik tříd ZŠ u Červeného kostela jsme uspořádali povídání o Indii. Děkujeme paní ředitelce také za půjčení učebnic ze ZŠ U Červeného kostela.
Představili jsme klub pro mládež na SOU v Krupce.
Naše děti pomohly představit romskou kulturu při Multikulturním dni na bohosudovském gymnáziu.

Práce nás baví a těšíme se na další události v tomto školním roce. Děkujeme všem, kteří nás v tom podporujete a posilujete tím chuť pro naše poslání!

Za pobočku Luna Jana Švecová